Rajonale

Universiteti “Kadri Zeka” urë lidhëse mes bizneseve kosovare dhe tregut ndërkombëtar