Rajonale

Miratohet Plani Zhvillimor Komunal i Ferizajt për periudhën 2017-2025