Rajonale

Komuna e Gjilanit dorëzon çelësat dhe kontratat e shfrytëzimit të banesave dhe lokaleve përmes ankandit publik